Κέντρο προσφύγων στα Γιάννινα το 1945. Φωτογραφία της Βούλας Θεοχάρη Παπαϊωάννου από το αρχείο του Μουσείου Μπενάκη. Τη δεκαετία του 1940 τα προσφυγικά κύματα στην Ήπειρο ήταν αλλεπάλληλα. Αρχικά κατέβηκαν στα Γιάννινα πολλοί Βορειοηπειρώτες μετά την αλλαγή του αλβανικού καθεστώτος. Ακολούθησαν οι κάτοικοι χωριών που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω του εμφυλίου και του στρατιωτικού σχεδίου εκκένωσης των παραμεθόριων περιοχών για δημιουργία νεκρής ζώνης.