Πριν 65 χρόνια. Ο υπουργός Δημοσίων Έργων Κων. Καραμανλής, λίγους μήνες πριν γίνει πρωθυπουργός, επισκέπτεται στα Γιάννινα το στρατιωτικό νοσοκομείο (κτήριο Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας). Στη…