Θεοφάνεια 1974. Ο μητροπολίτης Σεραφείμ, λίγες μέρες πριν γίνει αρχιεπίσκοπος, ρίχνει για τελευταία φορά τον Σταυρό στη λίμνη και τον ανασύρει ο Γιώργος Γιαννίκος. Δίπλα στον Σεραφείμ ο επίσκοπος Δωδώνης Χρυσόστομος Βούλτσος (φαίνεται ελάχιστα μόνο η επισκοπική μίτρα του). Διακρίνονται ακόμα οι ιερείς Χρήστος Γκίκας, Ευστράτιος Ζαχαρέας και Αντώνης Καραπέτσος, ο ψάλτης Θανάσης Κόντος, ο φωτογράφος Βασίλης Δρεπανάς και ο διοικητής του Β’ Αστυνομικού Τμήματος Συμινελάκης.