Τη δεκαετία 1950 στα γραφεία της Ηλεκτρικής Εταιρείας, στην οδό Αγίας Μαρίνας. Διάλειμμα για ένα παγωτό ξυλάκι ΕΒΓΑ. Φωτογραφία από το αρχείο της Λίτσας Δήμου (η καθιστή με τα γυαλιά). Πρώτη όρθια αριστερά η Μαίρη Σκλήκα-Κοκκίνη και πίσω ο Νίκος Μασσαλάς.