1956 ή ’57. Οι καθηγητές της Ζωσιμαίας επισκέπτονται το υπό ανέγερση νέο διδακτήριο της σχολής και ενημερώνονται για την πορεία του έργου από τον αρχιτέκτονα Σπύρο Φιλίππου και τον εργολάβο μηχανικό Γιάννη Δήμου. Από αριστερά, οι Θωμάς Βοντετσιάνος, καθηγητής μουσικών, με παπιγιόν και μπαστούνι, Ευθύμιος Χατζηγιάννης, γυμναστής, Σωτήριος Νικολός, φιλόλογος, Αντώνιος Γρηγορίου, γυμναστής, Αρσένης Γεροντικός, γαλλικών και ιστορίας, Ευάγγελος Πρίτσος, φιλόλογος, Κων. Κωσταδήμας, φιλόλογος, Σπύρος Καρακίτσος, φυσικός, Μιχαήλ Μπάης, φυσικός, Σαράντης Παπανικολάου, φιλόλογος, Γεώργιος Παπανικολάου, φιλόλογος, γυμνασιάρχης, Δημ. Τζουμάκας, μαθηματικός, ο αριτέκτων Σπ. Φιλίπου, Παν. Δεβέκος, μαθηματικός, Σωτ. Χουλιάρας, φιλόλογος, ο μηχανικός Ι. Δήμου και ο Θωμάς Μπαϊρακτάρης, θεολόγος. Φωτογραφία και πληροφορίες από το αρχείο της Βασιλικής Καρακίτσου και την ιστοσελίδα του Συλλόγου Αποφοίτων της Ζωσιμαίας.