Αρνιά γάλακτος, 34 δραχμές η οκά! Κρεοπωλείο Μουστάκα, πασχαλινή αγορά στην οδό Αβέρωφ τη δεκαετία του 1950. Από αριστερά, Χριστόδουλος Βαζάκας (κρατάει τη λαμπάδα του), Γιάννης Σελλάς, Μιχάλης Μουστάκας. Φωτογραφία από το αρχείο του Τάκη Ζάννη. Στην Αβέρωφ ήταν συγκεντρωμένα τα πιο πολλά κρεοπωλεία της πόλης: Μουστάκας, Κουκουνούρης, Βαζάκας, Χαλάτσης και στην Καλλάρη Κασκανάκος και Κατσουλίδης.