1928. Οι καθηγητές και σπουδαστές του Διδασκαλείου Ιωαννίνων (Παιδαγωγική Ακαδημία) έξω από το διδακτήριό τους. Είναι το κτήριο της οδού Μιχαήλ Αγγέλου, που αργότερα φιλοξένησε το Γυμνάσιο Αρρένων, τις σχολές εργοδηγών και σχεδιαστών και τώρα το Λαογραφικό Μουσείο «Κ. Φρόντζος». Καθιστός, δεύτερος από αριστερά, ο φιλόλογος καθηγητής και μετέπειτα γυμνασιάρχης της Ζωσιμαίας Χρήστος Σούλης. Όρθιος, έβδομος από δεξιά, ο σπουδαστής Δημοσθένης Βασιλείου και τέταρτος στη δεύτερη σειρά από αριστερά ο Σωτήριος Μπενέκος. Μεταξύ των σπουδαστριών, δεύτερη, τρίτη και πέμπτη από αριστερά οι Αθηνά Κούρτη, Αγλαΐα Δεβέκου και Μαρία Κορτζή και δεύτερη από δεξιά η Βασιλική Νούσια. Φωτογραφία από το οικογενειακό αρχείο μου.