Το αρχοντικό Ιωαννίδη στη Μιχαήλ Αγγέλου, το γνωστό ως «σπίτι με τη γέφυρα», λίγα χρόνια πριν γίνει στάχτη από πυρκαγιά και δώσει τη θέση του στο σημερινό τζαμένιο μεγαθήριο. Στο Κάστρο υπάρχει ένα ακόμα σπίτι με ξύλινη γέφυρα-δωμάτιο που περνάει πάνω από τον δρόμο και φτάνει στην απέναντι πλευρά.