Προπολεμικά στην Κυρα-Φροσύνη. Ουζάκι για τους άντρες, βανίλια υποβρύχιο για τις κυρίες. Αριστείδης και Κούλα Μασμανίδη, Τάκης και Μέλα Νούσια, ξαδέρφια όλοι του πατέρα μου. Ο Μασμανίδης ήταν πολιτικός μηχανικός και εργολάβος και ένα από τα έργα του είναι η νέα Ζωσιμαία Σχολή.