8 Νοεμβρίου 1930. Ο μητροπολίτης Σπυρίδων θεμελιώνει το κτήριο της Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας, το οποίο εγκαινίασε ο ίδιος οχτώ χρόνια αργότερα την ίδια ημερομηνία. Όλα τα σχολεία στα Γιάννινα θεμελιώνονταν και εγκαινιάζονταν στις 8 Νοεμβρίου, ημέρα που τιμάται η μνήμη των Ηπειρωτών εθνικών ευεργετών, γιατί όλα χτίζονταν με δωρεές. Το παιδί αριστερά που κοιτάζει τον φακό, ντυμένο «παπαδάκι», είναι ο πατέρας μου.