Γυμναστικές επιδείξεις του Γυμνασίου Θηλέων στο Στάδιο το 1959. Η γυμνάστρια Γεωργία Λύκου παρακολουθεί το άλμα της Λουίζας Αγγελοπούλου στο εφαλτήριο. Προηγήθηκε η Κατερίνα Πολίτη και ετοιμάζεται για το δικό της άλμα η Νίκη Μέγα. Φωτογραφία από το αρχείο της Λουίζας Αγγελοπούλου.