Πριν 60 χρόνια. Η πέμπτη τάξη του 9ου δημοτικού σχολείου στην αυλή της Καπλανείου. Διακρίνονται οι δάσκαλοι Άννα Στάρα, Δούκας, Περικλής Δημητρίου, Κώστας Νικολαΐδης, Νίκος Τσομίδης. Το 9ο μεταφέρθηκε τότε στο Ελισσαβέτειο από το κτήριο της παλιάς εβραϊκής σχολής της οδού Γιοσέφ Ελιγιά όπου συστεγαζόταν με το 3ο. Φωτογραφία από το αρχείο του Γιάννη Κορέλη.