«Οι μαθηταί θα έχουν την κόμην των κεκαρμένην διά κουρευτικής μηχανής. Πέραν της 9ης νυκτερινής ουδείς μαθητής θα κυκλοφορή εις την πόλιν…».
Σχολικό έτος 1954-55. Ο κανονισμός της Ζωσιμαίας Σχολής στον έλεγχο του μαθητή Κώστα Πύρρου. Από την ιστοσελίδα του Συλλόγου Αποφοίτων Ζωσιμαίας.