ΤΡΙΚΥΜΙΑ ΕΝ ΚΡΑΝΙΩ

Συγγνώμη, όταν γίνεται ένα επιστημονικό συνέδριο για την κλιματική αλλαγή, γίνεται για να τιμηθεί η κλιματική αλλαγή; Μήπως τα έχουμε μπερδέψει λίγο (έως πολύ) τα πράγματα;

Συνέδριο για την εποχή του Αλή Πασά σημαίνει ιστορική έρευνα και επιστημονικές μελέτες. Είμαστε τσακωμένοι με την ιστορία; Δεν κάνει να ξέρουμε τι και γιατί έγινε εκείνη την περίοδο στην Ήπειρο;

Απαγορεύεται να μάθουμε για τους αγώνες και τις θυσίες των Σουλιωτών και τις βαρβαρότητες του Αλή; Για τα γράμματα, τις τέχνες και το εμπόριο που αναπτύχθηκαν και για το ποιοι παράγοντες συνέβαλαν σ’ αυτό; Για τους συνεργάτες του Αλή όπως ο Καραϊσκάκης που έγιναν ήρωες της επανάστασης; Για δασκάλους του γένους όπως ο Αθανάσιος Ψαλίδας;

Με ποιον τρόπο θα τιμήσουν τον Αλή Πασά; Θα τελέσουν τρισάγιο στον τάφο του και θα μοιράσουν κόλλυβα; Εθνικο-παρα-φροσύνης παραληρήματα.
ΘΩΜΑΣ ΝΟΥΣΙΑΣ