Γιάννινα, 1939. Η δικτατορία Μεταξά οργανώνει φιέστα για την Εργατική Πρωτομαγιά, με το εργατικό κίνημα στον γύψο και τους συνδικαλιστές στις φυλακές και τις εξορίες. Με τα γυαλιά, πίσω από τον στρατιωτικό, ο δήμαρχος Δημ. Βλαχλείδης, αριστερά στη δεύτερη σειρά ο εκδότης τού «Ηπειρωτικού Αγώνα» Ευθύμιος Τζάλλας, μπροστά του ο εκδότης της «Σφήκας» Λάκης Κολβάτσος και δεξιά στην πρώτη σειρά ο εκδότης τής εφημερίδας «Κραυγή» και μετέπειτα δήμαρχος Γρηγόρης Σακκάς. Φωτογραφία από το βιβλίο τού Χρ. Τσέτση «Το εργατικό κίνημα τών Ιωαννίνων».