1990. Μια ομάδα συμπολιτών αποφασίζουν να ιδρύσουν Σύλλογο Παλιών Γιαννιωτών με στόχο την ανάδειξη της ιστορίας και της παράδοσης της πόλης μας. Εδώ βλέπουμε το πρώτο διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου σε μια από τις εκδηλώσεις που οργάνωσε τότε στα Λιθαρίτσια. Βαγγελίτσα Στούκα, Δημήτρης Κοράκης, Κούλα Χατζηγιάννη, Νίκος Τσουκανέλης, Αλέκος Βούλγαρης. Η φωτογραφία είναι από το αρχείο της Β. Στούκα και δημοσιεύθηκε παλιότερα στον «Ηπειρωτικό Αγώνα».