Καθηγητές και μαθητές της Δ’ τάξης της Ζωσιμαίας πριν ακριβώς έναν αιώνα (1923). Καθιστοί στην πρώτη σειρά οι καθηγητές Ν. Βαζάκας, Ν. Σέρρης, Κυρούσης, Στεργίου, Π. Φιλιππαίος (γυμνασιάρχης), Χρ. Σούλης. Στη δεύτερη σειρά οι μαθητές Αθ. Κούτεντας, Καλ. Οικονομίδου, Ελευθ. Μίνου – Δόβα, Δ. Χαμπίπας, Ν. Κοντός, Φωτ. Κούρεντας, Μάνος Δόβας.
Τρίτη σειρά: Γ. Σταματόπουλος, Ευάγγ. Κομέρκας, Ν. Δεσόπουλος, Χαρ. Ιωαννίδης, καθηγητής Κω. Δεβέκος, Κων. Φωτόπουλος. Τέταρτη σειρά: Γ. Τσάντης, Εμμ. Ζαφειρίδης, Γιωτόπουλος, Παπακοσμάς, Κων. Τσίκος, Μιχ. Θωμαίδης (επιστάτης), Γ. Γκράτζιος. Στο βάθος αριστερά ο Χρ. Πανάγος και δεξιά ο Σωτήρης ο επιστάτης.
Φωτογραφία από αρχείο Ι. Φωτοπούλου, συλλογή Γ.Δ.Καρρά, δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα του Συλλόγου Αποφοίτων Ζωσιμαίας.