1956. Οι σπουδάστριες και οι σπουδαστές της Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας φτιάχνουν πασχαλινά κουλούρια με την καθηγήτριά τους Βούλα Τσουκανέλη στο μάθημα των οικοκυρικών. Από αριστερά, Πόπη Μπίμπου, Περικλής Ζουμπούλης, Κώστας Μπαρμπούτης, Γιάννης Δημητρούλας, Κατίνα Γκοβόσδη. Στην άκρη δεξιά διακρίνεται λίγο η Βούλα Τσουκανέλη. Φωτογραφία από το αρχείο του «Ηπειρωτικού Αγώνα».