1961. Σπουδάστριες στη Σχολή Σχεδιαστών και Εργοδηγών, που λειτουργούσε στην οδό Μιχαήλ Αγγέλου, στο σημερινό Λαογραφικό Μουσείο «Κ. Φρόντζος». Αγγελική Βερτοδούλου, Άντα Νέσση, Μερόπη Αναγνώστου, Μαίρη Αβάζου, Ελευθερία Κήτα. Φωτογραφία από το αρχείο της Μαίρης Αβάζου.