Ενδεικτικό της Ζωσιμαίας Σχολής του έτους 1880. Στην πίσω πλευρά φέρει επικύρωση από το Ελληνικό Προξενείο Ιωαννίνων, που λειτουργούσε όταν η πόλη ήταν ακόμα υπό οθωμανική κατοχή. Φωτογραφία από το αρχείο του Συλλόγου Αποφοίτων Ζωσιμαίας.