Στις δεκαετίες του ’50 και του ’60, τα αγαπημένα δίκυκλα της νεολαίας ήταν η βέσπα και η φλορέτα. Ο νεαρός λέγεται Στέργιος Καρβούνης. Η φωτογραφία από το αρχείο της κόρης του Κωνσταντίνας (Constantina Boubou Lina Carvouni) είναι μεταξύ 1955 που χτίστηκε το νέο κτήριο της Λέσχης Αξιωματικών και 1960 που αποπερατώθηκε η Νομαρχία.