Καλοκαίρι 1930. Ο Σύλλογος Πολυτέκνων Ιωαννίνων σε εκδρομή στο Νησί. Τα κελιά της μονής Αγίου Παντελεήμονα δεν έχουν μετατραπεί ακόμα σε μουσείο. Διακρίνονται οι Ιωάννης Τσουκανέλης, Αθανάσιος Αθανασιάδης και Θωμάς Νούσιας με τις οικογένειές τους. Φωτογραφία από το οικογενειακό αρχείο μου, βγαλμένη πιθανότατα από τον Πέτρο Ζωνίδη.