Γειτονόπουλα στην οδό Ιεράρχου Γερβασίου, στη Μητρόπολη, το 1929. Τα τρία κορίτσια είναι κόρες του εμπόρου Αθανάσιου Αθανασιάδη, αδερφές του Λάζου (Ευνομία Δημητριάδη, Άρτεμις Βλέτσα, Ελισάβετ Δεβέκου), η άλλη κοπέλα και ο ποδηλάτης είναι αδέρφια του πατέρα μου (Φωτεινή Αβάζου, Μιχάλης Νούσιας). Άγνωστη η δεύτερη από δεξιά.