Σαν σήμερα πριν 42 χρόνια (20-2-1979). Ο πρωθυπουργός Κων. Καραμανλής φτάνει στα Γιάννινα για τα Ελευθέρια της πόλης και τον προσφωνεί ο δήμαρχος Κώστας Φρόντζος. Αμέσως μετά, ο Καραμανλής εκφωνεί πολιτικό λόγο για την επικείμενη τότε ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ, που τελικά έγινε δύο χρόνια αργότερα (1-1-1981). Στο χέρι μας είναι, είπε, να αξιοποιήσουμε την ιστορική ευκαιρία και να αλλάξουμε τη μοίρα μας, ή να την αφήσουμε ανεκμετάλλευτη και να υποστούμε τις συνέπειες. Ο νεαρός δημοσιογράφος αριστερά με το προτεταμένο κασετοφωνάκι, που ηχογραφεί την ομιλία για τον τοπικό και αθηναϊκό τύπο, είναι ο υποφαινόμενος. Φωτογραφία Γιάννη Μπράτη.