Ιούνιος 1930. Ο Σύλλογος Πολυτέκνων Ιωαννίνων σε εκδρομή στο Νησί. Διακρίνονται οι Αθανάσιος Αθανασιάδης, Ιωάννης Τσουκανέλης και Θωμάς Νούσιας με τις οικογένειές τους. Οι εκδρομές στο Νησί και την Ντραμπάτοβα ήταν η πιο συνηθισμένη ψυχαγωγία των Γιαννιωτών. Στη διαδρομή διασκέδαζαν μέσα στις βάρκες με κρασί, μεζέδες, κιθάρες και καντάδες. Φωτογραφία από το οικογενειακό αρχείο μου.