Καλομελέτα κι έρχεται… Ανηφορίζοντας με παϊτόνι τη χιονισμένη Αβέρωφ πριν καμιά ογδονταριά χρόνια. Φωτογραφία του Βασίλη Κουτσαβέλη. Δεξιά βλέπουμε τα σπίτια και τα μαγαζιά που το 1953 έδωσαν τη θέση τους στο Τοσίτσειο Μέγαρο. Αριστερά με το μπαλκόνι το σπίτι του Γιάννη Βαρδάκα που κατεδαφίστηκε πριν 5-6 χρόνια και ο πλάτανος στο ύψος του σημερινού ξενοδοχείου «Μητρόπολις». Η διαπλάτυνση της οδού Αβέρωφ άρχισε το 1960. Τότε ρυμοτομήθηκε το τμήμα από την πλατεία μέχρι το Τοσίτσειο. Η υπόλοιπη Αβέρωφ μέχρι το Κουρμανιό ρυμοτομήθηκε το 1968-69.