Καλοκαίρι 1970. Στην Παμβώτιδα οι «βενζίνες» δίνουν σταδιακά τη θέση τους στα καραβάκια. Γιάννινα-Νησί 3,50 δραχμές, Νησί-Ντραμπάτοβα 50 λεπτά. Είκοσι έξι χρόνια αργότερα, το καλοκαίρι του 1996, στα μικρά πλοιάρια προστέθηκε το πρώτο από τα μεγαλύτερα. Το δημοσίευμα τοπικής εφημερίδας της 21ης Ιουλίου 1970 εντόπισε ο φίλος Lino Ventura.